© 2012 svpmagazine. All rights reserved. GenieChef1

Ge’nie Chef 1st Anniversary

เชียงใหม่ : Ge’nie Chef สถาบันเสริมทักษะ และพัฒนาการของเด็กอายุ 3-12 ปี ฉลองครบรอบ 1 ปี ด้วยกิจกรรมโชว์ทักษะการทำอาหารของเด็กๆ ที่ผ่านหลักสูตรของ Ge’nie Chef ใน 1 ปีที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 ณ สถาบัน Ge’nie Chef

คุณ ศรันย์ อดุลตระกูล และคุณรดา อดุลตระกูล ผู้บริหารรุ่นใหม่ของสถาบันเสริมทักษะ และพัฒนาการของเด็ก Ge’nie Chef จัดงานเลี้ยงแก่สื่อมวลชนในโอกาสครบรอบ 1 ปี พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จที่ผ่านมา กับการมีสมาชิกมากกว่า 100 คน และการตอบรับจากโรงเรียนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความสนใจ เข้ามาเรียนรู้นอกโรงเรียน ผ่านการทำอาหารที่สอดแทรกวิชาการ กับ Ge’nie Chef ได้อย่างลงตัว

วันนี้ นับได้ว่า Ge’nie Chef เป็นสถาบันที่ให้ “มากกว่าการทำอาหาร” จากกิจกรรมดีๆ ที่ทำมาตลอด 1 ปี ได้ให้ความรู้มากมายแก่เด็กๆ

นอกจากนี้ Ge’nie Chef ยังสานต่อให้ความรู้แก่เด็กๆ โดยจับมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงาน Ge’nie Chef Cooking Competition ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มกราคม 2555 บริเวณ ลานกิจกรรมชั้น G หน้าร้านสเวนเซ่น เวลา 13.00 น.-16.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารของเด็กๆ แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ 3-5 ปี, 6-8 ปี และ 9-12 ปี ผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่น จะได้รางวัลมูลค่า 10,000 บาท และยังมีกิจกรรมให้ความรู้อีกคือ การ work shop และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: Ge’nie Chef 165/2-6 M.2 T.Tasala A.Muang Chiangmai 50000 Tel 053-115887

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Passport to Suvannaphoum Magazine | Magazine | Printing Design | Event & Organizer